6.11.2017

Tahvonlahden Venekerho Ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään kerhohuoneella Rudolfintie 21, tiistaina 14.11.2017 klo 18.00 alkaen.

Syyskokouksessa käsitellään Tahvonlahden Venekerho Ry:n sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Mikäli venekerhon jäsen haluaa tietyn asian käsiteltäväksi syyskokouksessa, tulee hänen toimittaa siitä esitys johtokunnalle hyvissä ajoin ennen syyskokousta.
 
 1.   Kokouksen avaus
 2.   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3.   Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4.   Kokouksen osanottajien toteaminen
 5.   Kokouksen  laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6.   Työjärjestyksen  vahvistaminen
 7.   Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus sekä
        tilintarkastajien, johtokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden
        palkkiot:
        Johtokunta esittää, että jäsenmaksu nostetaan 85 euroon. Palkkioita ei makseta.
 8.   Vahvistetaan johtokunnan vuotta 2018 varten tekemä tulo- ja menoarvio
 9.   Johtokunta esittää, että kerho siirtyy ns. yhden vuosittaisen jäsenkokouksen systeemiin.
       Tämä edellyttää myös muutoksia sääntöihin. Samalla päivitetään säännöt vastaamaan
       paremmin tätä päivää.
 10. Johtokunta esittää, että kaikki johtokunnan kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Eli
        jos sinulla on hyviä ideoita kerhon toiminnan kehittämiseksi, niin
       tervetuloa johtokunnan kokoukseen esittämään asia.
11.  Erotetaan jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa.
12.  Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, satamakapteeni, telakkamestari,
        johtokunnan muut varsinaiset jäsenet ja yksi varajäsen, yksi
        tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Muita varsinaisia jäseniä valitaan sääntöjen 5 §:n mukaan 2-4
        henkilöä.
13.   Käsitellään muut esille tulevat asiat
 

Kokouksen päättäminen